Zonder enig aandringen werd aangeboden om een servicemonteur te sturen, en op mijn vraag wat ons dat wel niet zou gaan kosten, kwam het antwoord: dat is gewoon service meneer.

Back To Top